Hoppa till huvudinnehållet!

Solskyddsförbundet

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen. Förbundet är rikstäckande med 85 medlemsföretag (2011) från Umeå i norr till Malmö i söder.

Förbundet arbetar med övergripande branschfrågor, bedriver kursverksamhet och stöttar forskning. Dessutom är förbundet aktivt i kommittéer och arbetsgrupper inom olika svenska och internationella organisationer i syfte att därigenom företräda branschen och fungera som ”branschens språkrör”. Förbundet fungerar även som rådgivande organ i samråd med t.ex. konsumentorganisationer vid olika typer av tvister mellan till exempel återförsäljare och kund. Förbundet ställer mycket höga krav på såväl de företag som redan är anslutna,och på de företag som ansöker om medlemskap.

Solskyddsförbundets fem hörnstenar är att:

  • Erbjuda konsumenterna en unik garanti.
  • Bedriva forskning inom solskydd.
  • Bedriva högskoleutbildning till solskyddstekniker.
  • Fortlöpande utbilda våra medlemmar, i allt från montage till entreprenadjuridik.
  • Sakligt och konkret marknadsföra solskydd.

Det är många fördelar att vara medlem i det Svenska Solskyddsförbundet. Läs mer på deras hemsida.